Aký bol rok 2010 pre Spoločnosť Parkinson Slovensko

Aký bol rok 2010 pre Spoločnosť Parkinson Slovensko

Poslaťod sjumi » 03. Jan. 2011, 09:52

Aký bol rok 2010 pre Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS)?

So začiatkom nového roka prichádza čas na hodnotenie predchádzajúceho obdobia.
Aký bol rok 2010?
Bol bohatý na podujatia, na rôzne akcie. Členská základňa nám opäť narástla, čo je potešujúce.
Avšak hodnotenie nechám na členov našej spoločnosti. Spokojnosť vyjadrili neraz po skončení akcie a to teší najviac.
Spomeniem významné akcie, ktoré sme absolvovali v roku 2010. Niektoré podujatia ste si priam žiadali zopakovať a my urobíme všetko pre to, aby ste ich mohli v nasledujúcom období opäť absolvovať.

Zuzana

Z našej činnosti v roku 2010

Február 2010

Bánov

Uskutočnil sa prípravný stolnotenisový turnaj pred celoslovenským športovým dňom SPS.
Podujatia sa zúčastnili členovia z rôznych kútov Slovenska, ako aj doc. MUDr. Ján Benetin, PhD. (odborný garant SPS)
a MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Dva dni v Bratislave

Predseda a podpredseda SPS sa zúčastnili dôležitých rokovaní so zástupcami rôznych spoločností.
Došlo k nadviazaniu mnohých kontaktov.

Apríl 2010

Lysá nad Labem, Česká republika

Zapojenie slovenských parkinsonikov do XI. ročníka súťaže:
"Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení", v Lysej nad Labem. Do súťaže sa zapojilo historicky najviac účastníkov, 887 záujemcov odovzdalo v 4 kategóriách 4229 prác. Slovensko prezentovalo 8 parkinsonikov.
V 2 kategóriach spolu odovzdali 37 prác.

KATEGÓRIE:

Šikovné ruce našich seniorů – ruční práce

Ľubica Šubová, Pezinok
Katarína Mazúchová, Bánov
Elena Radakovičová, Šenkvice
Anna Pašková, Zvolen
Emília Vrabcová, Bobrovec
Gejza Hajdani, Bratislava

Šikovné ruce našich seniorů – fotografie

Ing. Jozef Stohl, Bratislava
Ing. Vladimír Oulehla, Bratislava

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
Ocenenie náměstka hejtmana středočeského kraje, Ing. Miloše Petery osobne prebrala predsedníčka SPS.

Tlačová konferencia v Bratislave

Farmaceutická firma GlaxoSmithKline usporiadala 6. apríla 2010 v hoteli Austria Trend v Bratislave tlačovú konferenciu venovanú Parkinsonovej chorobe.
Zúčastnilo sa jej 40 žurnalistov a zástupcov slovenských televízií. Konferenciu moderovala pani Katarína Brychtová.

SPS prezentovali

doc. MUDr. Ján Benetin, PhD., Bratislava - lekár, neurológ, odborný garant SPS
MUDr. Peter Valkovič, PhD., Bratislava - lekár, neurológ
Zuzana Michalková, Košice - predseda SPS
Ing. František Scherer, Košice - podpredseda SPS, predseda regionálneho klubu (RK) Košice
Ľudmila Kokošková, Liptovský Mikuláš - predseda RK Liptovský Mikuláš
Ján Krnáč, Zvolen - predseda RK Zvolen
Ing. Jozef Stohl, Bratislava - predseda RK Bratislava
Katarína Mazúchová, Bánov - predseda RK Bánov
Elena Radakovičová, Šenkvice - parkinsonička po úspešnej operácii DBS

Výstup na Pustý hrad

Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11. 4.), naša spoločnosť usporiadala výstup na Pustý hrad nad Zvolenom.
Táto významná kultúrna a archeologická pamiatka v strede Slovenska bola svedkom účasti vyše 40 parkinsonikov.
V sobotu, dňa 10. 4. 2010 na hrad vystúpili chorí z Bratislavy, Košíc, Žiliny, Siladíc, Martina, Bánova, Liptovského Mikuláša, Žiliny, Prievidze, Očovej a Banskej Bystrice.
Nadviazali sme kontakt s členmi občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu.
A Svetový deň Parkinsonovej choroby si pripomenieme každoročným výstupom. Našou snahou bude zabezpečiť väčšiu informovanosť širokej verejnosti o problémoch a špecifikách tejto choroby.

Máj 2010

2. valné zhromaždenie SPS

Dňa 7.5. 2010 v pekných priestoroch ubytovacieho zariadenia "Salur" v Nových Zámkoch sa konalo valné zhromaždenie SPS.
Tohto podujatia sa zúčastnili nielen parkinsonici, ale aj ich rodinní príslušníci. Prišli zo všetkých kútov našej vlasti.
Z Bratislavy za nami prišiel MUDr. Peter Valkovič, PhD. Vo svojom príhovore ocenil prácu všetkých, ktorí pracujú, alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhajú SPS. Ale aj otvorene vravel o tom, kde sú ešte medzery. Neskôr veľmi trpezlivo zodpovedal na všetky otázky.
Na záver vystúpila MUDr. Romana Hengalová, zo Solvay Pharma s.r.o. Praha s prednáškou o Duodope. Prednáška bola veľmi pekne a jasne podaná. Otázky adresované na pani doktorku boli dôkazom, že pacientov zaujala. Taktiež ako aj brožúry o Duodope, ktoré členovia SPS obdržali.
K dobrej nálade prispela aj humorno - spevácka skupina "Mrchane".
Tulipániky, symboly Parkinsonovej choroby, ktoré dostal každý účastník podujatia, boli pripravené žiakmi Základnej školy v Bánove.

1. majstrovstvá Slovenskej republiky v stolnom tenise parkinsonikov

8. mája 2010 pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa uskutočnili
1. majstrovstvá SR v stolnom tenise parkinsonikov.
Za zelenými stolmi v športovej hale úspešného bánovského stolnotenisového klubu proti sebe bojovali prihlásení parkinsonici zo všetkých piatich klubov a punc medzinárodého charakteru dodala súťaži Hana Neničková zo spriateleného moravského občianskeho združenia Parkinson Slovácko. Popri majstrovstvách prebehla aj súťaž v petangu. Za športové výkony bolo odmenených 11 súťažiacich.

Poháre víťazov za stolný tenis si odniesli:

Kategória muži:

1. Ján Krnáč (klub Zvolen)
2. Ján Mazúch (klub Bánov)
3. Marián Jurík (klub Bánov) a Ing. Andrej Šoltýs (klub Lipt. Mikuláš)

Kategória ženy:

1. Anna Gašparcová (klub Zvolen)
2. Hana Neničková (Klub Parkinson Slovácko, o.s., ČR)
3. Anna Polónyová (klub Zvolen) a Ľudmila Kokošková (klub Lipt. Mikuláš)

V petangu sa umiestnili:

1. Ing. František Scherer (klub Košice)
2. Etela Besaničová (klub Košice)
3. Ján Krnáč (klub Zvolen)

Ceny víťazom odovzdal sám predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oceneným zablahoželala aj starostka obce Bánov, PhDr. Helena Juríková. A o dobrú náladu sa postarala malá dychová kapela "Kesanka" z Bánova.

Najúspešnejším regionálnym klubom SPS sa stal Zvolen.
A za najúspešnejšieho športovca bol vyhlásený Ján Krnáč, predseda regionálneho klubu Zvolen.

August 2010

3. parkinsoniáda – Dubňany, okres Hodonín

V dňoch, 7. a 8. 8. 2010 sa konal v Dubňanoch, v okrese Hodonín 3. ročník parkinsoniády, športovej súťaže s medzinárodnou účasťou. Naša spoločnosť pozvanie pána Jana Škrkala, predsedu Parkinson Slovácko o.s., s radosťou prijala.
Športové centrum Želva - Dubňany bolo miestom stretnutia parkinsonikov z Moravy, Čiech, Poľska, Rakúska a Slovenska.
Naša reprezentácia bola mimoriadne úspešná. Súťažili trinásti parkinsonici, zastúpenie mali všetky regionálne kluby. Postavili sme dve družstvá.
Po skončení súťaží sa na stupne víťazov postavili piati Slováci.

Zlaté medaile si domov odniesli:

Anna Gašparcová (RK Zvolen) – stolný tenis ženy
Anna Polónyová (RK Zvolen) – kop loptou do bránky
Ing. Andrej Šoltýs (RK Lipt. Mikuláš) – šípky

Striebornú medailu získala:

Anna Marková (RK Lipt. Mikuláš) za kop loptou do bránky

Bronzovú medailu si odniesla:

Ľudmila Kokošková (RK Lipt. Mikuláš) v kategórii stolný tenis ženy

Športové stretnutie sme využili aj na nadväzovanie nových kontaktov. Popoludní boli predvádzané rôzne rehabilitačné pomôcky a MUDr. Baláž z Brna zhrnul vo svojej prednáške poznatky o priebehu Parkinsonovej choroby, jej liečení,
o operáciách a nových trendoch vo vývoji liečiv.
Záver podujatia patril hudbe, spevu a tancu. Touto záverečnou bodkou bol tretí ročník parkinsoniády ukončený. Posledné stisky rúk, i slzičky v očiach boli zárukou, že o rok sa stretneme znova.

September 2010

Bratislava, Malý Dunaj – vodácka súťaž

Klub Bratislava v dňoch 18. – 19. 9. 2010 plánoval organizovať víkend s nenáročnou vodáckou turistikou na Malom Dunaji. Splav bol naplánovaný v okolí vodného kolového mlyna pri Jelke. Každé plavidlo malo mať svojho vedúceho so skúsenosťami zo splavov na mnohých divokých vodách. Hlavný vedúci je člen raft teamu, ktorý na Majstrovstvách Európy v raftingu obdržal už viacero ocenení. Skúsenosti a absolvovanie záchranarského kurzu boli rozhodne zárukou bezpečnosti všetkých účastníkov.
Pre menej odvážnych bola naplánovaná návšteva mohyly Milana Rastislava Štefánika. Miesto odpočinku tohto mladého vojenského letca je určite lákadlom. Ako aj múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci, ktoré bolo tiež na programe organizátorov z klubu Bratislava.
Kvôli nepriazni počasia bola naša prvá vodácka súťaž zrušená. Avšak naši členovia si ju priam žiadajú, a preto toto podujatie klub Bratislava pripraví v letných mesiacoch roku 2011.

Nové Zámky – 7. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb


Pozvanie predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k účasti na konferencii predsedníčka SPS prijala. A v dňoch 17. – 18. 9. 2010 v Nových Zámkoch prezentovala našu spoločnosť.

Október 2010

Košice – 2. ročník výstupu na Kojšovskú hoľu

Regionálny klub Košice opäť zorganizoval výstup na Kojšovskú hoľu, ktorý bol v minulom roku taký úspešný.Toto podujatie opäť bezchybne zorganizoval podpredseda SPS, ktorý je zároveň predsedom klubu Košice.
Spoločná akcia sa začala súťažou v bowlingu v Košiciach a popoludní pokračovala besedou s pracovníkom z meteorologickém stanice už na chate na Kojšovskej holi.
Rozprava bola veľmi zaujímavá, uvítali sme aj možnosť prezrieť si stanicu a jej zariadenia. Kuriozitou bolo to,
že parkinsonik z Bratislavy Ing. Vladimír Oulehla, bolpred tridsiatimi rokmi práve na týchto miestach účastníkom konferencie
a kľúčovou osobou pri odovzdávaní a zabezpečovaní potrebných prác na radarovom systéme. Niet divu, že ešte aj vo večerných hodinách sa o význame a celkovej činnosti meracích zariadení živo diskutovalo.
V sobotu sme mali naplánovaný výlet smer Baňa Lucia, Vyšný Medzev. Časť sa odviezla autami a 8 dobrovoľníkov šlapalo peši cez les. Túra bola veľmi náročná, ale tí zdatní ju všetci zvládli.
V Medzeve sa obe skupiny stretli a spoločne navštívili rodný dom Rudolfa Schustera. Neskoro popoludní prebehla na Kojšovskej holi ešte súťaž v petangu a hádzanie šípkami do terča. Večer sa vyhodnotili súťaže, víťazom sa odovzdali diplomy. Záver večera sa niesol v družnej debate, prebrali sa aj problémy, s ktorými sa stretávame, ale i naše plány.
Bolo o čom hovoriť. Končili sme so sľubom, že sa o rok na Kojšovskej holi znovu stretneme.

Košice – 2. celoslovenská konferencia geriatrických sestier

Pozvanie predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii Slovenskejkomory sestier a pôrodných asistentiek k účasti na konferencii sme prijali a v dňoch 15. – 16. 10. 2010 sme sa konferencie aj zúčastnili.
Členky aj tejto sekcie dostali informácie o našej spoločnosti.

Piešťany – 1. relaxačný pobyt slovenských parkinsonikov

V dňoch od 24. – 30. 10. 2010 v Piešťanoch, v bezbariérovom hoteli „Máj“ slovenskí parkinsonici absolvovali svoj prvý relaxačný pobyt.
36 parkinsonikov (niektorí aj s doprovodom) z rôznych kútov vlasti spolu prežili šesť dní. Boli to dni relaxácie, ale aj dni, kedy prítomní členovia mali možnosť spoznať sa bližšie.
Na tomto pobyte sa zúčastnila aj fyzioterapeutka z Českej republiky, pani Dita Daňková. Cvičenie v bazéne i mimo neho bolo realizované pod jej taktovkou, mnohým sa venovala aj individuálne.
Počas nášho pobytu do Piešťan zavítal pán docent MUDr. Ján Benetin, PhD., ktorý bol po krátkej prednáške pacientom k dispozícii a rád zodpovedal ich otázky.
Cestu k nám merali aj MUDr. Romana Hengalová zo spoločnosti Abbott Products s.r.o. Praha a jej sestrička Anna Rezková. Pani doktorka po krátkej prednáške o „Duodope“ odpovedala na množstvo otázok. A jej sestrička sa zamerala hlavne na ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta so zavedeným katétrom, ktorý je nevyhnutný pri tomto spôsobe liečby Parkinsonovej choroby.
Z GlaxoSmithKline (GSK) s.r.o. Bratislava prišli dvaja zástupcovia, MVDr. Nora Lišková a Mgr. Ivan Chalupa, ktorí prekvapili novými príručkami.
Príručky „Môj život s Parkinsonovou chorobou“ priniesli v dostatočnom množstve a predsedovia regionálnych klubov si ich vzali pre svojich členov.
Pre úplnosť treba uviesť aj to, že MUDr. Peter Valkovič, PhD., ktorého sme oslovili, sa ospravedlnil kvôli pracovným povinnostiam. Spokojnosť našich členov s pobytom bola veľká a aj z tohto dôvodu ďalší relaxačný pobyt zorganizujeme opäť v tomto hotelovom zariadení.

November 2010

Košice – 1. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii
s medzinárodnou účasťou


Konferencie Sekcie sestier pracujúcich v neurológii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
sa dňa 19. 11. 2010 zúčastnili štatutárni zástupcovia SPS.

December 2010

Olomouc - vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 10. 12. 2010 v Olomouci sa uskutočnil vianočný turnaj v stolnom tenise. Spoločnosť Parkinson Slovensko reprezentovali dvaja naši členovia. Predsedníčka klubu Liptovský Mikuláš Ľudmila Kokošková a Ján Krnáč, predseda regionálneho klubu Zvolen.
Obaja predsedovia podali výborný výkon, Ľudmila Kokošková dokonca získala zlatú medailu.
Aj tieto podané výkony jasne poukazujú na to, že v strede Slovenska máme silnú stolnotenisovú základňu.
sjumi
 
Príspevky: 422
Registrovaný: 28. Jún. 2008, 14:56

Re: Aký bol rok 2010 pre Spoločnosť Parkinson Slovensko

Poslaťod anina » 10. Feb. 2020, 11:35

Len chcem pripomenúť, že aj takto sa pred 10 rokmi zhodnotila činnosť Spoločnosti Parkinson Slovensko. Želám príjemné čítanie tomu, ktorý venuje chvíľku obsahu fóra. Účastníkom spomenutých akcií, nech majú pekné SPOMIENKY aj na Zuzanu.
anina
 
Príspevky: 168
Registrovaný: 25. Okt. 2009, 16:35

Re: Aký bol rok 2010 pre Spoločnosť Parkinson Slovensko

Poslaťod babrlik » 14. Feb. 2020, 11:18

To boli ešte príspevky na úrovni, teraz sú iba pre tých, čo si nevedia spracovať svoje emócie a zneužívajú tieto stránky. Kam sme to dospeli, že sa môžu uverejňovať žlčové listy plné nenávisti? Veru Anka boli časy, boli, ale sa minuli...
babrlik
 
Príspevky: 423
Registrovaný: 15. Máj. 2015, 22:38


Späť na NAŠA ČINNOSŤ A AKTIVITY

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron